AHU Sterilazer : P100

รหัสสินค้า : P100AHU

ราคา

89,000.00 ฿


89,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 89,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องฆ่าเชื้อในห้องทำความเย็น AHU หรือระบบจ่ายอากาศเย็นในอาคาร สำหรับกำจัดเชื้อโรคก่อนไหลเข้าทำความเย็น เพื่อลดการสะสมเชื้อโรคในคอลย์เย็นที่เป็นแหล่งเพราะเชื้อ ลดการติดเชื้อในอาคาร เพราะเชื้อโรคที่มาจากการไอจาม จะถูกดูดเข้าช่องลมกลับเข้าไปทำความเย็น แล้วกระจายไปตามส่วนต่างๆของอาคาร


Visitors: 21,826